Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

innocuous
22:17
innocuous
20:38
2583 6700
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamems mems
innocuous
19:03
4053 e511
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
innocuous
19:03
2325 aeb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
innocuous
09:55
5980 1dbf
Reposted frompiehus piehus viamems mems

October 13 2019

innocuous
19:54

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viamems mems
innocuous
19:53
0572 025d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
innocuous
19:53
1233 9461 500
Reposted fromnyaako nyaako viaexistential existential
innocuous
14:42
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems
innocuous
14:42
6746 963c
Reposted frommiischa miischa viamems mems
innocuous
14:42
1419 c26e
Reposted frommiischa miischa viamems mems
innocuous
14:42
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
innocuous
14:41
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems

October 12 2019

innocuous
23:16
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
innocuous
23:10
3315 f251 500
Reposted frommoai moai viaerrortryagain errortryagain

October 11 2019

innocuous
21:51
Reposted fromshakeme shakeme viaerrortryagain errortryagain
innocuous
21:51
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
innocuous
21:10
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamems mems

October 10 2019

innocuous
20:47
innocuous
20:37
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl